Liên hệ
Portfolio

Chương trình đào tạo Inhouse cho hệ thống thẩm mỹ Les Sam

Chuyên gia Lê Phúc Khánh đào tạo chương trình Bán Hàng Thời 4.0 cho phòng Sale và Markeitng của hệ thống thẩm mỹ Les Sam.

Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng toàn diện giúp đội ngũ Sale và Marketing phối hợp chặt chẽ giúp doanh nghiệp tăng trương doanh thu bền vững

Get a Quote