Liên hệ
Portfolio

Training in-house Nuskin Việt Nam

Training Inhouse Nuskin Việt Nam

Ông lê phúc khánh training in house cho nhân viên phòng Marketing và Sale về kỹ năng kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm công ty Nuskin trên môi trường Internet.

Img 20160523 180025 1 1
Get a Quote