Liên hệ
Portfolio

Hướng nghiệp Digital Marketing sinh viên Hutech

Hướng nghiệp Digital Marketing sinh viên Hutech

Nhằm giúp sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing hòa nhập nhanh vào môi trường doanh nghiệp khi tốt nghiệp ra trường. Ban giám hiệu trường Đại Học Hutech đã mời ông Lê Phúc Khánh về chia sẻ cho hơn 250 sinh viên về chủ đề Digital Marketing.

Get a Quote